Welkom
Huwelijk/relatie
Geboorte/adoptie
Jubileum
Levenseinde
Tarieven
Contact
Via woord, beeld en muziek kunnen vieringen worden vormgegeven:

 • Huwelijk/relatie:
  het jawoord
  in alle openheid geven

 • Geboorte/adoptie:
  het wonder van het
  nieuwe leven

 • Jubileum:
  de vele jaren samen vieren
  12½, 25, 40, 50 of meer.
  Andere voor u belangrijke data

 • Levenseinde:
  samen levensmomenten opdiepen
  en betekenis geven

Vieringen en rituelen...

foto clementine
Een stukje mee oplopen, iets voor iemand kunnen betekenen, met aandacht stil staan bij de belangrijke momenten in het leven. Samen met u kan ik als levensbegeleider deze momenten betekenis geven vanuit uw persoonlijke levensbeschouwing en spiritualiteit. Dit is mogelijk met of zonder kerkelijke invulling.Sinds 2013 werk ik als zelfstandig geestelijk verzorger. Ik begeleid mensen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Daarnaast verzorg ik vieringen in woonzorgcentra en bij de Hartekampgroep. Van 1984 tot 2013 heb ik gewerkt als pastor in het parochie pastoraat. Na mijn studie theologie aan de KTHA te Amsterdam heb ik onder meer nog een tweejarige opleiding 'In gesprek over de geestelijke weg' gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Clementine van Polvliet
U kunt mij bereiken via het emailadres:

Meer informatie: